Contact us

ท่านที่ต้องการติดต่อสอบถาม สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่นี่เพื่อติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ

  ที่อยู่สำนักงานใหญ่

  เลขที่ 69/9 ชั้น 5 ห้อง 502 ถ.สุขาภิบาล2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

  Phone: 0 2 919 8900

  Email: info@savebuy.co.th

  เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 17:30 น.

  ฝ่ายขายและคลังสินค้า

  ที่อยู่: 46 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถ. เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

  Phone: 0 2 919 8900

  Mobile: 08 6340 3855 (admin)

  Email: info@savebuy.co.th

  เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 17:30 น.

  Do you want the best in the business to work for you?